Skip to content

Najbliższe igrzyska:

Do otwarcia Muzeum:

Olimpizm to filozofia życia, wywyższająca i łącząca w zrównoważoną całość cechy ciała, woli i umysłu. Łącząc sport z kulturą i edukacją, olimpizm dąży do stworzenia sposobu życia opartego na radości płynącej z wysiłku, edukacyjnej wartości dobrego przykładu i poszanowaniu uniwersalnych, fundamentalnych zasad etycznych.

Celem Ruchu Olimpijskiego jest przyczynianie się do budowania pokojowego i lepszego świata poprzez wychowanie młodzieży poprzez sport uprawiany bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w duchu olimpijskim, co wymaga wzajemnego zrozumienia w poczuciu solidarności i zgodnie z zasadami fair play. Trzy wartości olimpizmu to doskonałość, przyjaźń i szacunek.

hands

Nasi uczestnicy igrzysk olimpijskich: